Product Description

Palma Katalinić (1927.-2013.) rođena je u Trogiru. Završila je preparandiju (učiteljsku školu) u  Splitu, a studirala novinarsko dipolomatsku školu u Beogradu. Godine 1954. dolazi u Zagreb  gdje djeluje do kraja svoje profesionalne karijere. Književnim radom počela se baviti 1985. godine.

Leptirica i Javor bajka je o Domovinskom ratu koja donosi potresne priče o stradanjima ljudi, osobito djece na području Knina i Dalmatinske zagore. Pišući o toj tematici na vrlo dojmljiv način, Palma Katalinić nam je podarila i na taj način unijela u našu književnost nove neustrašive i samosvjesne male literarne junake. Priču je imporesivno ilustrirao akademski slikar Alem Biočić.