Product Description

Humoreske i satirične priče u ovoj knjizi pisane su zadnjih 45 godina. Većina je pak nastala zadnjih 25 godina.

“Perica Tamburica” objavljen je u “Oku” u prosincu 1989., “Leteći stroj Ivana Plemića” u “Večernjem listu” u travnju 1991., “Fljuzga na groblju” u “Berekinu” 1987., “Večer ljubavnog pjesništva” u “Vjesniku” u listopadu 1996., “Sve Hilde moga života” u “Vjesniku” u siječnju 1998., “Pjesnički piknik” u “Vjesniku” u prosincu 1996., “Terasa” u “Hrvatskom branitelju” br. 3 u srpnju 1999., “Cervantesova obitelj” u “Vjesniku” u veljači 1997., “Sluga” u “Ognjištu” u lipnju 1994., “Tuđi grad” u “Kolu” u travnju 1997., “Gogoljeva ispovijed” u “Ognjištu” u svibnju 1993., “Svileni” u “Ognjištu” u ožujku 1991., “U sedmom krugu” u “Ognjištu” u rujnu 1998., “Franz Kafka u Staroj Gradiški” u “Političkom zatvoreniku” u svibnju 1997., “Braća” su objavljena u časopisu “Hrvatska misao” u Sarajevu 2000. godine. Humoreska “Vatrogasna zabava s Francuzima u Žutoj gmajni” izašla je u “Svjetlu” br. 1-2, Karlovac 2001.

Ostale su priče u ovoj knjizi do sada neobjavljene.