Product Description

“Dragi Štambuku obično se govori kao o pjesniku izrazito spiritualne usmjerenosti. Takva tvrdnja nesumnjivo je načelno točna, jer je u ovog pjesnika uvijek snažno naglašena duhovna vertikala, riječi za njega nisu ravnodušni, desupstancijalizirani medij operacionalističke poetske igre, nego ulazeći u tekst donose sa sobom svo bogatstvo nadosobnog sjećanja što su ga tijekom stoljeća upile.”