Product Description

U toj poeziji osjećamo kretanje njezine imaginacije, koja stvara u ozračju nedostižnog doba djetinjstva osobita osvjetljenja vlastitih duševnih stanja. Tim svijetom, što ga je stvorila mašta, podjednako je obuzeta kao i iskustvenom stvarnošću. Mašta nadograđuje stvarnost. Upravo takva preobražena stvarnost je bit i njezina nadahnuća. (Nedjeljko Mihanović)

Protege rata i iseljeništva, koje tvore okosnicu ovoga pjesništva, a u kojima je nazočno i domoljubno i rodoljubno ozračje, nisu i jedine; uočiti ćemo i stihove intimističkoga značaja i stihove koji pripadaju izrazito pejzažističkoj lirici, i one koje zbore o velikim predšasnicima Matošu i Ujeviću, tako da možemo govoriti o tematskoj slojevitosti, koja ponekad nalazi sukladnost u jezičnim izričajima. (Dubravko Horvatić)