Product Description

Knjiga sadrži predavanja koja je Italo Calvino pripremio za Harvardsko sveučilište. Ta predavanja se smatraju biserima esejističke proze te nose ove naslove: Lakoća, Brzina, Točnost, Vidljivost i Mnogostrukost.