Strateški plan rada i razvoja za razdoblje 2017. – 2020.

 

OPIS TVRTKE

Naklada Ceres d.o.o. izdavačka je kuća bogate povijesti, osnovana davne 1992. godine od

kada je objavila više stotina vrijednih naslova. Od samog početka svoga postojanja Naklada

Ceres ustrajno radi na promicanju značajnih suvremenih i klasičnih djela hrvatske i svjetske

književne baštine, ali i na formiranju manje poznatih autora. Samo neki od značajnijih

književnika i pisaca čija su djela objavljena su Dragutin Tadijanović, Stanko Andrić, Marko

Marulić, Petar Šegedin, Luko Paljetak, Albert Camus, Gustav Flaubert, Gabriel Garcia

Marquez, Samuel Beckett, Bela Hamvas i drugi.

Tijekom dugogodišnjeg bavljenja izdavanjem knjiga Naklada Ceres stekla je ugled i postala

izrazito profilirana izdavačka kuća, osvojivši brojna hrvatska i inozemna priznanja kao i

pohvalne književne prikaze i kritike, ponajprije za pomno odabrane, ukusno uređene i

priređene knjige čime je privukla čitatelje intelektualnog profila.

 

MISIJA

Izdavati vrijedne knjige domaćih i stranih autora, prijevode stranih djela na hrvatski jezik,

popularizirati naviku čitanja Ceresovih izdanja te proširiti čitateljsku publiku.

 

VIZIJA

Vizija Naklade Ceres je postati široko prepoznatljiva nakladnička kuća visoke kvalitete i

umjetničke vrijednosti izdanih naslova koji će biti lako dostupni svim zainteresiranim

čitateljima od kojih će Naklada moći kontinuirano i pozitivno poslovati.

 

VRIJEDNOSTI

Vrijednost Naklade Ceres očituje se u zadržavanju visokih standarda i vrijednosti izdavanja

knjiga koji ne podliježu komercijalizaciji i umjetničkom osiromašenju proizašlima iz

modernih uvjeta tržišnog poslovanja.

 

CILJEVI

 povećanje broja izdanih knjiga (10 – 20 knjiga godišnje)

 češće sudjelovanje na sajmovima knjiga i festivalima

 održavanje promocija izdanih naslova i njihovih autora

 suradnja s jedinicama lokalne i regionalne uprave (Grad Zagreb i ostale županije) kao i

s tijelima državne uprave (Ministarstvo kulture RH, Ministarstvo znanosti i

obrazovanja RH) te prijava na natječaje u domeni nakladništva

 suradnja sa stranim institutima u Hrvatskoj (francuski, talijanski i dr.) u cilju

potpomaganja izdavanja knjiga

 suradnja s knjižarama te gradskim i narodnim knjižnicama u cilju prodaje naslova

Naklade Ceres

 suradnja s književnim udrugama u cilju prijave na njihove natječaje

 korištenje novih strategija reklamiranja, promocije i prodaje knjiga

 provođenje aktivnosti vezanih za poticanje čitanja i povećanje čitateljske publike –

osnivanje „Kulturnog kluba Ceres“ preko kojeg bi se članove, sadašnje i potencijalne

kupce informiralo o planovima i programima izdavanja knjiga, promotivnim

aktivnostima i ostalim događanjima u našoj nakladničkoj kući

 u sklopu „Kulturnog kluba Ceres“ održavanje promocija, javnih čitanja, rasprava,

predstava i susreta s književnicima po većim hrvatskim gradovima

 gostovanja na televizijskim i radijskim kulturnim emisijama te tiskanim medijima u

svrhu promoviranja Ceresovih izdanja i aktivnosti

 

SWOT ANALIZA

 

Prednosti

 kvalitetna i vrijedna izdanja

 dugogodišnji ugled i priznanje među kulturnim institucijama

 mogućnost profiliranja i manje poznatih autora

 pohvalne književne kritike, prije svega za pomno odabrane i priređene knjige

 dobra suradnja zaposlenika i suradnika u procesu pripreme i izdavanja knjiga

 

Nedostaci

 nepovoljni gospodarski uvjeti i slaba kupovna moć

 nedovoljno vlastitih financijskih sredstava za izdavanje knjiga

 nedovoljno vlastitih financijskih sredstava za promidžbene akcije

 smanjenje čitalačke publike i kupaca knjiga

 nedovoljno poznavanje Naklade Ceres među širom čitalačkom publikom

 

OČEKIVANJA

 veća produktivnost Naklade Ceres

 povećanje čitateljske publike i popularnosti Naklade Ceres

 potreba za dodatnim zapošljavanjem novih zaposlenika

 obogaćivanje hrvatske i europske kulture djelima domaćih i stranih autora