Product Description

Paul Boppe (1850-1916), francuski je časnik i vojni povjesničar. Bio je i jedan o glavnih pokretača i osnivača Vojnog muzeja u Domu invalida u Parizu. Skupljao je i proučavao građu o Napoleonu i njegovim vojnim pohodima. Osim ove knjige koju je Boppe objavio u Prizu 1900. godine, on je također i autor još dviju knjiga sa sličnom tematikom: Portugalska legija (18o7-1813) i Španjolci u Napoleonovoj Velikoj Armiji.

U minulom desetljeću, u nizu obljetnica, navršilo se dva stoljeća od utemeljenja francuske imperijalne vlasti u više hrvatskih i južnoslavenskih zemalja. Bile su to uistinu kratkotrajne epizode. U hrvatskom slučaju, tijekom čitavoga 19. stoljeća, ima nešto u vezi s tim sjećanjima i pamćenjima što je bilo uistinu postojano, a to je žanrovski presudan udio memoara, biografija i autobiografija, bilo da je riječ o radovima hrvatskog ili francuskog podrijetla. U to doba europskog razvitka arhivistički utemeljene kritičke historiografije, kada je vrijednost arhivskih «listina» u intelektualnim mentalitetima bila neprijeporna, silno se osjećao nedostatak pouzdanijih dokumentarnih uvida u teme hrvatske povijesti francuskog imperijalnog razdoblja.

Boppeova knjiga Hrvatske pukovnije u Napoleonovoj Velikoj armiji više je nego živa istina kako su Hrvati oduvijek bili vrlo važni akteri i sudionici europske povijesti i kulture.