Product Description

Pod dosjetljivim, duhovitim naslovom Versar mladi autor Luka Milas okuplja prve rezultate svojega, sad već višegodišnjega bavljenja pjesništvom. Da je Versar podoban za versološku analizu razvidno je već iz evidentiranja korištenih metričkih i strofičkih tipova organiziranja teksta. Od heksametra do sonetnoga vijenca Milas namiguje konvencijama, istodobno pokazujući dugi nos. Rado se služi kratkim stihovima, od skokovnih, lakokrilih šesteraca pa do još sitnijih, čak jednosložnih, jednostopnih mjera ili pak do opuštene ritmizacije slobodnoga stiha. Nema dvojbe da je Luka Milas autor izrazite eruditske orijentacije, svojevrsni “poeta doctus”, katkad gotovo razmetljiv u kulturološkim aluzijama i asocijacijama. Kako bilo, zbirka Versar spada u postmodernistički senzibilitet, u ludičko i hipermanirističko krilo suvremenoga pjesništva. (Tonko Maroević)