Product Description

Stojićevo pjesništvo nalazi čvrsto uporište u kršćanskoj etici. Skepsa u koju nas uvodi nemoć da dademo odgovore na brojna pitanja, oduvijek muči tragače za istinom kao apsolutom. Miljenko Stojić nije iznimka u tom poslu. I on želi dosegnuti taj apsolut, a uspijva onoliko koliko mu je dato. Iz stihova upravo iščitavamo, to nipošto nije malo. (Vladimir Pavlović)

Miljenko Stojić rođen je 1960. u Dragićini kraj Međugorja. Maturirao je na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Za svećenika je zaređen 1987. u Mostaru. Živi i radi u župi Međugorje.