Product Description

Kao i sve dosadašnje Vuletićeve zbirke, i ova knjiga o palikućama, o krhkosti ljudskom materijala i o svijetu koji je pao na glavu, također nosi prepoznatljiv pečat njegova stvaralaštva, onu udubljenost i nemilosrdnost pri razotkrivanju pokretača ljudskih čina i sebe sama.