Product Description

Suvremeni francuski filozof i esejist Alain Finkielkraut pripadnik novih francuskih filozofa stasalih sedamdesetih godina nakon razočaranja ishodom studentske pobude 1968., zacijelo je jedan od najznačajnijih intelektualaca svojeg naraštaja. Njegova filozofsko-politička pozicija na paradoksalan je način pokušaj pomirenja univerzalizma i partikularizma nakon otkrića Kunderina eseja o tragediji Srednje Europe i malih naroda poslije II svjetskog rata i sovjetske invazije. Pokušaj nadilaženja tradicionalnih ideologijsko-političkih opreka ljevice i desnice Finkielkraut je i teorijski navijestio 1986. kad je u članku Age de l’ideologie, age des cultures, nastojao promisliti razloge svjetsko-povijesnoga okreta pitanju kulturalnog i nacionalnog identiteta namjesto dotad vladajućeg kanona revolucionarnih utopija.