Product Description

Virgilije Nevjestić je umjetnik dostojan našeg divljenja. On je u Francuskoj stekao svoje ime i slavu, ali kao malo koji drugi umjetnik, ostao je vjeran zemlji u kojoj se radio. Najveća dostignuća postigao je u likovnoj umjetnosti, naročito u slikarstvu. Međutim, pravio je uspješne izlete i na druga umjetnička područja, naročito na polje poezije. Za života je objavio nekoliko zbirki poezije koje su sve bile ilustrirane njegovim likovnim ilustracijama.

U Francuskoj je vidnu ulogu u njegovom životu imala njegova supruga Danielle, Parižanka koja je do kraja svog života brinula i pomagala Virgiliju Nevjestiću u njegovom radu. Stoga joj je autor odlučio potpuno posvetiti knjigu pjesama Kad pjesma tvoje lice biva u kojoj evocira na vrlo senzibilan način svoj život sa Danielle.