Product Description

Naoko samo ludučka, ova je lirika u isti mah i ljubavna, ali je u njoj ljubav iskazana kao muka puna različitih prepreka od kojih je trivijalnost najveća i najteže premostiva. To više nije lirika ganutljivih pritužbi, neindetificirani partner ovdje je pomalo skinuo masku s lica. Pojavljuje se u ovoj novoj zbirci Ljerke Car Matutinović jedan novi erotski užitak – užitak u tekstu.