Product Description

Esej o katastrofi “u kojem je izraz katastrofa rabljen u njegovom izvornom, etimološkom smislu preokreta, obrata” kojim autorica stubokom uzdrmava naše predodžbe o stvarnosti u kojoj živimo.

„Ovaj tekst obogaćeni je predložak predavanja o katastrofi, održanog 18. svibnja 1989. u dvorani Botanique u Bruxellesu. Ne hoteći niti ne misleći doprijeti do definitivnoga gledanja na ovo pitanje, nisam namjeravala dati ovome razmišljanju neko formalno jedinstvo koje bi maskiralo njegov, hotimično nedovršen karakter.” (Annie Le Brun)