Product Description

Nekako, sve te pjesme sabrane u ovom tomu, kao da su pokušaj gradnje ogromne crkve od riječi, odakle se skoro uvijek izlazi ravno na dvadesetstoljetni križni put s križem na plećima koji je izliven od željeza, isklesan iz jednog, od litice odvaljenog, granitnog bloka. A Krist na tom križu vrlo je sličan svakom od nas, koji smo ga sami čavlima na križ pribili, s bokom probodenim našom rukom.