Product Description

Tija Žarković Palijan i Dražen Kovačević uredili su i ovu treću knjigu na temu forenzične psihijatrije. Tako smo dobili i ove godine objavili i treću knjigu u nizu, od istih autora/urednika. Ova treća knjiga je bogatija, složenija i obimnija od prve dvije, jer su forenzične teme proširene novim temama, sadržajima i poglavljima kao na primjer: „Religioznost i nasilje “ autorice Branke Aukst Margetić, „Terorizam“ o čemu piše Eduard Kain, „Fenomen mržnje i njezin utjecaj pri sastavljanju oporuke“, vrlo zanimljiv tekst Ivana Urlića, te novim drugim temama i poglavljima o incestu, drogi, alkoholizmu, nasilju i o mnogim drugim pojavama u novom tranzicijskom društvu koje je kod nas izazvalo veliki porast svih oblika društvenih, duševnih i moralnih devijacija i otklona od normalnog i zdravoga društva i individualnog ponašanja.

Treća knjiga Iz forenzične psihijatrije podijeljena je u 25 poglavlja od kojih svako poglavlje obrađuje zasebnu stručnu tematsku cjelinu iz područja forenzične psihijatrije. Trideset i jedan je autor sudjelovao u pisanju tekstova ove knjige. Knjiga ima 500 stranica; objavljena je u tvrdom uvezu u 500 primjeraka. Prve dvije knjige izazvale su veliki interes u svim našim znanstvenim i istraživačkim sredinama, posebice na fakultetima, zavodima i institucijama koje se sve više oslanjaju na forenziku i njezine metode u svom radu. Ova treća knjiga, sasvim je izvjesno, pokušava dati odgovore na mnoga praktična pitanja i to na temelju iskustva iz svakodnevne prakse. Vjerujemo da će, dakle i ova knjiga imati pozitivan učinak kao i dvije koje su joj prethodile.