Product Description

U zbirci eseja “Gotski križ”, autor razmišlja o kraju povijesti, metafizici , barbarstvu i smrti, te kroz prizmu učenja i teorija najutjecajnijih svjetskih mislilaca promatra sociološka i politička kretanja na prostoru Europe.