Product Description

“Dok sam bdjela na prozoru, njegov duh je bio miran, spokojan negdje u meni, a čim bi se netko od njih približio, urlao je poput žene koja rađa. Od njega su se otkidali krici koji su tresli Satinu.”

Mislav Tičinović je suvremeni hrvatski prozaist i romanopisac čiji će roman zasigurno ostaviti traga u kulturnoj javnosti.